Zde klikni na nové www

Zde klikni na nové www
 
 
 

AKTUALITY

Velmi intenzivně spolupracujeme s NugaBest, Jindřišská 5, Jindřišská pasáž, 3.p., Praha.

Objednejte si bezplatnou prezentaci a odzkoušení si zařízení a výrobky Nuga Best v prodejním sále.

 
Prezentace začínají dopoledne od 9.20 hod, odpoledne od 15.20 a večer od 18.30 hod.
každý všední den

tel: +420 778 005 780
 
MINERVA 8. a 9.9. 2018 www.MinervaZdravi.com

Na Minervě bude
v sobotu od 13.00 hod naše přednáška o krční páteři a páteři obecně, jako o opoře života
od 14.00 hod Čchi Kung Krční páteře. 
V neděli od 11.00 hpd přednáška Peníze, kumulovaná hodnota života,...
Www.DASCoincz.com

 

 

 
 
 
 

VÁNOCE
www.qiiqchristmas-cz.webnode.cz

 
Dnes 14.listopadu - přednáška k Světovému dni diabetu.
Máme řešení - QiiQClinic.cz. V 18:00, Na Zámecké 9, P4. Tel. 733 403 400
 
 
Laserové čištění krve objednejte na tel. 733 403 400.
 

Přednáška:

Spodní prádlo, zdravotní rizika a benefity moderní doby.
Přednáška se koná ku příležitosti
13.října - Mezinárodního dne bez podprsenek
od 18:45 hod, Na Zámecké 9, P4 - Nusle.

 
PŘEDNÁŠKA - ARTRITIDA
ku příležitosti 11.10 Dne soukromého podnikání a 12.10. 2016 Mezinárodního dne artritidy.
 

Tuto SMS a e mailovou zprávu dostali všichni naši klienti. Zůčastnit se můžete i Vy - jste zváni.

12.10. "Mezinárodní den artritidy s QiiQClinic.cz". Jste sportovec, profesionál, máte bolesti - přijďte si pro bonusovou návštěvu a vyzkoušejte protizánětlivý přípravek podpory kloubů a pohybového aparátu. Přednáška - ARTRITIDA 11. a 12.10. Na Zámecké 9 od 18.45, www.QiiQClinic.cz. Objednávky: 733 406 909

Spolupráce s ETERNO MODERNO
svazem českých umělců

V ulici Benediktská 4, Praha 1 je malá prodejnička svazu českých umělců s kterou spolupracujeme. Pokud si tam cokoliv koupíte, máte jeden 45 minutový vstup k nám do QiiQ Clinic volný. Otevřeno je ve všední dny od 11:00 do 19:00.
Podívejte se tam na naše umělecké - funkční a plně pojízdné kolo.
www.sbazar.cz/filosofvpohybu/detail/18477666-luxusni-kolo-umelecky-vytvor

AKTUALITY

調整機關時鐘

LADĚNÍ ORGÁNOVÝCH HODIN

氣功

Čchi Kung

斜陽 Zapadající Slunce 風水 Feng Šuej (Voda Vítr) 氣功 Čchi Kung.

 Strategie Dlouhověkosti a podpora zdraví.


 


 Malá Kampa - Nosticova zahrada - léto vždy v pondělí 19:00
 

obj.tel/SMS 733 406 909,
                 733 403 400
 

filosofvpohybu-cz.webnode.cz/aktuality2/
 

Spolupracující projekty:

www.Cchi-Kung-cz.webnode.cz 

 

www.Qi-University.webnode.cz

 

www.FilosofvPohybu-cz.webnode.cz

   

 

 

 POZVÁNKA-VSTUPENKA

QIIQ CLINIC

KLÍČ - cesta ke zdraví, vyspělé technologie, alternativní medicína,
pohybové formy světových filosofií, individuální přístup k Vaší jedinečnosti a stavu v okamžiku návštěvy.

 

Adresa: QIIQ CLINIC, Na Zámecké 9, 140 00 PRAHA 4 - Nusle

 

Zastávky MHD: nám. Bratří Synků - TRAM:  11, 18.

                                                         BUS: 193

                                     Otakarova - TRAM: 7, 24

 

OBJEDNÁVKY: tel/SMS: 733 406 909    (O2)

                                     733 403 400    (Newtel)

 

                             mail: nusle@qiiqclinic.cz

 

 

 


Kontaktujte nás

níže na e - mailu, telefonicky na č. +420 733 406 909 nebo 733 403 400, poštou na adresách: Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4, Nusle, Česká Republika nebo na adrese pro Slovensko. Případně do schránky, po tel. dohodě i osobně.


Přihlášením, registrací z tohoto webu, případně i jinou cestou, telefonicky, či osobně, účastí
na námi pořádaných akcích,
využíváním služeb jež poskytujeme nebo testujeme v rámci aktivit QiiQClinic a souvisejících projektů udělujete souhlas ke zpracování osobních údajů.
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR.

 

Přihlášením a účastí na akcích pořádaných v rámci akcí QiiQClinic a souvisejících projektů,
udělujete QiiQClinic souhlas ke zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefon, rok narození, adresa, vaše požadavky a váš zájem o konkrétní produkty, váš zájem o servis poskytovaný přímo,či zprostředkovaně pod značkou QiiQClinic a souvisejících projektů (dále jen QiiQClinic), udělujete souhlas k pořizování písemných, tištěných, obecně multimediálních, tedy i audio, video a fotografických záznamů a jejich zveřejňování pro účely fungování akcí,
v souladu s právními normami ČR ). Udělejete souhlas se zpracováním údajů o naměřených hodnotách a fyziologických parametrech Vašeho organismu a pod., v souvislosti s poskytovanými, testovanými službami, konzultacemi a výzkumem prováděným v rámci projektů QiiQClinic.Na e-mailové adrese danicka@seznam.cz můžete požádat o změnu či doplnění zápisu osobních dat.

Na stejné e-mailové adrese můžete nahlásit i ukončení zájmu o další spolupráci.
V tom případě budou vaše osobní údaje smazány do 2 týdnů od nahlášení.

Neohlásíte-li ukončení vašeho zájmu, budou vaše osobní údaje vymazány dle potřeb QiiQClinic. Nejpozději budou  data vymazány po marných opakovaných urgencích o vaši reakci.
Zároveň se předpokládá vymazání vašich osobních údajů v souvislosti s ukončením projektu QiiQClinic.

Odpovědná osoba za správcovství a zpracování osobních údajů - Odpovědná osoba
 

Bližší informace a kontakty naleznete na  těchto www, případně prosím kontaktujte e- mail: danicka@seznam.cz
 

 

Ke kurzům a podobným akcím

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA, vystavovatele, přednášejícího, cvičence,...
jméno a příjmení účastníka.........................................…………………………….....….…………………………... 
rok narození.........................adresa...........…….....………………………………………………………….…….….
 telefon, e-mail..…………………………………………...............……………..….…….…………………………......
PROHLÁŠENÍ VLASTNÍ ODPOVĚDNOSTI
Účastník akcí pořádaných QiiQClinic (či jí pozvanými instruktory a zástupci) prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní akce, cvičení na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.
Náročnost a intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a dbát jeho doporučení.
Instruktor, přednášející nenese odpovědnost za případné zdravotní problémy během lekce nebo po ní v souvislosti se zanedbáním povinností na straně účastníka akce.
V případě úrazu, poranění nebo zdravotní komplikace nebude účastník po instruktorovi ani QiiQClinic požadovat žádné náhrady. Ve sporných případech se strany zavazují věc řešit smírnou cestou, v krajním případě skrze rozhodce, na němž se shodnou.
Za odložené osobní věci a za materiální škody způsobené účastníkem zodpovídá sám účastník.
Účastník je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném oblečení a obuvi.
Zvýšené pozornosti a ohleduplnosti bude účastník dbát především při cvičení ve dvojicích a cvičení se zbraněmi (tyč, šavle, meč, kopí,.. či jiné pomůcky a nářadí).
Osobám mladším 18-ti let je účast na cvičebních lekcích umožněna na odpovědnost rodiče.


SOUHLAS KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účastník akcí pořádaných QiiQClinic dává souhlas ke zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, rok narození, adresa, telefon, e-mailová adresa, multimediální záznamy a vše viz shora).
Údaje jsou zpracovány v souladu s GDPR. Slouží ke komunikaci s účastníkem, k jeho informování o změnách ve výuce
a v případě účastníkova zájmu i k poskytnutí studijních materiálů z www. QiiQClinic
www.QiiQ.NAME, ...

Změnu osobních údajů lze ohlásit na danicka@seznam.cz. Nahlásí-li účastník ukončení docházky, a požádá li o výmaz, budou jeho osobní údaje smazány do dvou týdnů.
Neohlásí-li ukončení docházky ani přetrvávající zájem o výuku, budou jeho osobní údaje smazány v souvislosti s ukončením činnosti QiiQClinic.

Nehodící se škrtněte: MÁM NEMÁM zájem o zasílání automatického e-mailu s odkazem na aktuality a změny ve výuce.
E-maily jsou rozesílány z oficiálního e-mailu QiiQClinic podle četnosti akcí a jejich změn, cca 1x v měsíci po dobu, kdy účastník dochází do kurzu nebo neprojeví zájem o ukončení spolupráce.

MÁM NEMÁM zájem o přístup ke studijním materiálům.
Při poskytnutí vstupu do sekcí webu se účastník zavazuje, že studijní materiály bude využívat výhradně
k vlastnímu studiu a bez souhlasu QiiQClinic je nebude šířit dále.


SOUHLAS K POUŽITÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ Účastník cvičebních lekcí níže prohlašuje, zda souhlasí s případným zveřejněním svých fotografií a videí pořízených během výuky. V případě souhlasu tyto fotografie a videa mohou být použity
v propagačních materiálech spojených výhradně s akcemi QiiQClinic, QiiQNAME, na jejích www stránkách či zpracovány
v rámci studijních materiálů určených účastníkům jejích kurzů a akcí.
Jestliže účastník nesouhlasí se zveřejněním fotografií a videí, bude se chovat tak, aby při případném focení či natáčení nestál v záběru.
Nehodící se škrtněte: SOUHLASÍM NESOUHLASÍM s použitím fotografií a videí. Účastník si přečetl a vyplnil toto prohlášení a souhlasí s uvedenými údaji.
Místo, datum a podpis účastníka………………………………….......………………………………………………..

 

 

ZÁVĚR:

Kdykoliv se informujte

1) co vše a za jakým účelem zpracováváme

2) jak můžete osobní data upravit/změnit

3) a jak požádat, aby vaše data byla smazána

Jsme kdykoliv připraveni vám vyjít vstříc

E-mail:danicka@seznam.cz