Zde přejděte na naše nové 

www.QiiQClinic-cz.webnode.cz


Otázky a odpovědi

" ... jaké metody používáte k léčbě ?"
                                                Hledáme a snažíme se navodit za daných okolností optimální podmínky pro imunitní systém u konkrétního jedince v daném okamžiku.
 
 "... jakým způsobem měříte biologický věk ? "
                                                 Změříme konkrétní parametry konkrétního jedince a porovnáme je se statistickými údaji s vědomím, že živá tkáň má obrovskou dynamiku a právě zjištěné údaje jsou údaji z minulosti. Záleží pak na individualitě každého jedince, zda - li se následně rozhodne mládnout nebo ponechá vše tak jak je, případně zcela rezignuje. Máme za to, že je správné, pokud vedeme tělo, mysl i ducha k aktivitě a souladu s okolím. Pak se proces stárnutí zastavuje a nastává autoregenerace - omlazování.