Zde přejděte na naše 

www.QiiQClinic-cz.webnode.cz


Česká republika

QIIQ CLINIC

Na Zámecké 9

140 00 Praha 4 - Nusle

 
 
 
Pozn. Pracoviště v ČR (veškerá) jsou v režimu ( dle čl.7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES - § 36a zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) průzkumu trhu a příprav s  předpokladem zahájení plného provozu v 3. - 4. qvartálu 2019.