Zde přejděte na naše nové 

www.QiiQClinic-cz.webnode.cz


Odpovědná osoba

MgA. Danica Samuhelová

e-mail: danicka@seznam.cz

Tel: +420 733 406 909

 
IČO: 45 993 696 (SLOVENSKO)
 
Pozn. Pracoviště v ČR (veškerá) jsou v režimu ( dle čl.7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES - § 36a zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) průzkumu trhu a příprav s  předpokladem zahájení provozu v 3. - 4. qvartálu 2019.