Zde přejděte na naše nové 

www.QiiQClinic-cz.webnode.cz


POHYBOVÉ FORMY SVĚTOVÝCH FILOSOFIÍ

Pohybové Formy Světových Filosofií je živé, žité, autorské dílo.

Jeho realizace je pod patronací QI UNIVERSITY, realizačně podporované
QIIQCLINIC.cz


K realizaci tohoto díla je zván každý, jako jeho nedílná součást. Bez rozdílu pohlaví, věku, barvy pleti, sportovní výkonnosti, hendikepu, světového názoru či vyznání, zdravý i nemocný, ...

 

Dílo má inspiraci v tisíciletých moudrostech, zkušenostech ověřených i nejmodernějším výzkumem současnosti.


Praktickou stránku díla můžete vstřebávat i Vy sami.

Začít můžete již nyní, při každodenní blahodárné, pohybové aktivitě, meditaci, spolu
s námi a autorem díla. 

                                                    
Jde o setkání soukromých osob se společným zájmem o zdravý pohyb soma, psýché
a nús (těla, mysli a ducha).

 

Účast není povinná, nedochvilnost se netrestá, předčasný odchod je tolerován.

 

Cvičí každý sám za sebe, na svou vlastní odpovědnost a pro vlastní potěšení
a prospěch.

 

Mírná vlhkost, či jiná nepřízeň počasí nemusí být a ani není překážkou. Jakékoliv podmínky od počátku časů byly jsou a budou součástí bytí.

          

Pokud se ve sporných situacích v přírodě nebo parku nesejdeme, buďte si vědomi,
že procházka Vám prospěla a zacvičit si můžete i nikým nerušeni, s plnou koncentrací na svůj, vnitřní, "vesmír".

 

Samota je věrný přítel. Pokud mu porozumíte a naučíte se vnímat a využívat jeho kladné stránky, můžete se na něj, v případě potřeby, vždy spolehnout.

Největších a trvalých posunů ve svém snažení docílíte zpravidla o samotě.

Jen o samotě, až do nitra svého vědomého bytí pochopíte, že nejste sami, že nejste jen to, co jste. Pochopíte, že ...

 

Některé informace jsou například i zde:www.filosofvpohybu-cz.webnode.cz

 

 

 Informace pro organizátory: Podotýkám, že z pohledu autora může jít i o několik cvičebních bloků v jediném dni.

Časté jsou 2 nebo 3 cvičební bloky, může jich být i 12 či více.

Příklad : První blok, symbolizující cvičení při východu Slunce. Druhý, odpolední blok, symbolizující cvičení se Sluncem v zenitu. Třetí blok, symbolizující cvičení při  západu Slunce.

Časově je možné program zařadit kamkoliv. Lze vyplnit i delší časové úseky nebo naopak program zkrátit. Rozsah jednotlivých ucelených cvičení je od cca 1 minuty do cca 6 ti hodin nepřetržitého pohybu. Celek 6 ti hodin je strukturovan po kapitolách v řádu minut až desítek minut ...