Zde přejděte na naše nové 

www.QiiQClinic-cz.webnode.cz


Oční Akademie - bez brýlí

Moderní doba přináší moderní obtíže a moderní řešení. To však neznamená, že bychom se neměli čas od času pozastavit a přehodnotit, zda naše postupy a pomůcky, v tomto případě brýle, kontaktní čočky, operace, ... jsou vždy optimálním a v některých případech odůvodnitelným řešením a to bez ohledu na oficiální stanoviska oficiálních institucí.

Pro nás v QIIQ CLINIC platí princip respektu k přírodním zákonům, jež jak z běhu vesmíru plyne, jsou prioritnějšími a ať se nám to líbí či ne, zvítězí v konečném řetězci zákona příčiny a následku nad zákony módy, technologických výstřelků a nad lobingem ekonomických skupin a zmanipulovaných trendů trhu.

Ne vše, co má dokonalou reklamu je dokonalé a užitečné nebo dokonce bezpečné. Ne vše, co je nám doporučováno je správné. Ne vždy to, co je nejdražší je nejlepší. To, co vyhovuje jednomu, nemusí být prospěšné obecně. To, co je správné obecně, nemusí být dobré konkrétnímu jedinci. To co pomohlo včera, nemusí fungovat dnes.

Vše je v pohybu a my chceme tento pohyb následovat bez předsudků a dogmat, chceme to nejpřirozenější, bez agrese a traumatu.

Pokud se něco pokazilo, hledejme příčinu a mechanismus jejího vzniku. Poučme se, změňme okolnosti, odstraňme důvod poškození, navoďme podmínky pro regenertaci, buďme disciplinovaní a trpěliví. Co nelze uvést do původního stavu, zkompenzujme rezervami našich organismů, tréninkem a vědomostmi. Až pak sahejme pro "berličky". Pokud je jich skutečně zapotřebí, směle jich využijme, ale nezapomínejme, že krom toho že pomohou, mají i svá ale! To, co se nepoužívá a nehýbe atrofuje. To, co se používá se opotřebovává. Hledejme rovnováhy mezi "správnými" řešeními a jejich následky, které pak kompenzujme. TO JE NAŠE CESTA.