Zde přejděte na naše nové 

www.QiiQClinic-cz.webnode.cz


QIIQ CLINIC DIAGNOSTIC

Pracoviště s možnostmi měřit a diagnostikovat z pohledu moderni medicíny parametry:  BMI, % vody, svalů, tuku, kostí. Měřit a identifikovat tlak, tep, arytmie, cholesterol, cukr, SpO2 - kyslík v krvi, močovinu, ph tělních tekutin, ...
Testovat pohyblivost, fitness - kondici a výkonnsost, ...
S využitím intuice citlivců dává podněty k zaměření se na řešení v nejasných situacích a způsobech řešení.
S využitím tradičních postupů identifikuje a stanovuje možnosti i tam kde jiné metody rezignují.
Využívá nejsystémovějších zachovaných medicínsko diagnostických metodik z oblastí dnešní Číny, Japonska, Korei, Indie i od jinud.
Využívá i vlastních jedinečných postupů a metod při snaze nalézt cestu k řešení.
Bez předsudků.
Bez šarlatánství.

 

SPIRÁLOVÁ DIAGNOSTIKA

   Je diagnostická metoda QIIQ CLINIC nazvaná podle tvaru spirály. Symbolizuje soustřednými " kruhy" stoupajícími vzhůru a neustálým zužováním se kruhů, vymezování stále užšího souboru možných příčin obtíží.
 
   Stejně jako spirály tohoto typu, se poslední nejmenší kruh nedostane až do bodu středu rotace a opisuje jakousi pomyslnou kruhovou plochu, se obdobně nelze nikdy zcela jednoznačně a jednou pro vždy dostat k jedné a určit jen jednu příčinu obtíží.
 
   Podobně jako při leteckých incidentech a nehodách, kde se soustavně vyvíjí maximální snaha o bezpečnost a bezporuchovost, nestojí za katastrofou jen jedna příčina, i při narušení harmonie složitého organizmu člověka, vybaveného genetickým kódem s mnmoha informacemi, jak se vypořádat s anomáliemi, jde zpravidla o celý soubor nahodilých a systémových příčin, které v konečném důsledku vedou k onemocnění.
 
    Pokud se na věc podíváme symbolikou spirály jsou tyto příčiny rozprostřeny někde v ploše opisovaných kruhů spirály. Čím užší kruh, tím přesnější diagnóza.

   Pro co nejpřesnější stanovení diagnózy, stejně jako u všech ostatních měření ve vědě a technice, je účelné použít co nejvíce principiélně odlišnch metod a co největší počet měření v celém spektru možných provozních režimů organizmu.

   QIIQ CLINIC je zcela otevřená a je bez předsudků. Ctíme zásadu, že v boji o život a zachování zdraví účel světí prostředky a rozhodující jsou výsledky.
 
   Pužíváme dílčí metody a postupy, které mezi sebou necháváme interagovat a vytvářet zpětné vazby ve snaze se přiblížit ke středu spirály v co nejužším poloměru - určit soubor příčin onemocnění - určit soubor příčin neschopnosti imunitního systému vyrovnat se s vnitřním a vnějším prostředím.
 
   Metoda DIAGNOSTICKÁ INTUICE
                 POCITY
                 POZOROVÁNÍ
                 MĚŘENÍ ALTERNATIVNÍMI METODAMI
                 MĚŘENÍ a DIAGNOSTIKA PŘÍSTROJI A ZAŘÍZENÍMI MODERNÍ VĚDY
 
Pozn. Na MINERVĚ březen 2016 byla uvedena přednáška: SPIRÁLOVÁ DIAGNOSTIKA. Diagnostická intuice ověřovaná pocity, pozorováním, měřením a vyhodnocováním zpětných vazeb v konstruktivní konfrontaci s metodami a diagnostickými přístroji moderní vědy.
 

BMI

% : VODY

    : SVALÚ

     : TUKU

     :  KOSTÍ

SpO2