Zde přejděte na naše nové 

www.QiiQClinic-cz.webnode.cz


ŽIJME VĚČNĚ

Cyklus ŽIJME VĚČNĚ je součástí metodiky pod obchodním názvem
BODY CLEANSING QI 21 - ŽIJME VĚČNĚ
 

Česky OČISTA TĚLA QI 21 - ŽIJME VĚČNĚ
nebo li OČISTA TĚLA ČCHI DVACET JEDNA  - ŽIJME VĚČNĚ

Jde o  systémový přístup k zachování života a zdraví na buněčné úrovni.

Základním konceptem je uvědomění si, že buňky jsou "nesmrtelné" pokud je neotrávíme, neudusíme nebo nevyhladovíme.

 

BODY CLEANSING QI 21 - ŽIJME VĚČNĚ

 
CÍL 1. : očistit organismus šetrnou bezpečnou přirozenou trpělivou cestou tak,
              aby bylo reálné buňky dostatečně vyživit a okysličit 
ve fyziologických podmínkách
 
 
ZÁKLADNÍ FYZIOLOGICKÉ PODMÍNKY: 
 
- VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ, OVLIVNITELNÉ A DANÉ
  vlivy jež působí na možnosti očisty organizmu
 
               1. gravitace, uzemnění, elektrická a magnetická polarita, pohyby kontinentálních ker, magmatu a jiných                                                        geologických a geofyzikálních fenoménů
 
               2. Sluneční svit, obecně elektromagnetická pole a jejich průběhy v souvislosti s astronomickými cykly a nahodilými                                    událostmi:
                                                                  nahodilé události a jevy (meteory, meteority, jiné kosmické události, ...)
                                                                  cykly objektů a fenoménů s dlouhou, například jedno generační ( z pohledu života člověka)                                                                         periodicitou ( komety, planetky, ....)
                                                                  cykly objektů a fenoménů s různorodou ač prognostikovatelnou periodicitou ( zatmění, Slunce                                                                   Měsíce, konjunkce planet, planet či měsíců se Sluncem nebo jinými planetami a ostatními                                                                             objekty, ...)
                                                             11 let cyklus temných skvrn na Slunci ( magnetické bouře, polární záře, ....)
                                                               1 roční cyklus oběhu Země (jaro, léto, podzim, zima), 
                                                                  vibrace Zemské osy, fluktuace zemského jádra a s tím související                                                                                                                       posuny magnetické polarity Země.
                                                               1 měsíční cyklus oběhu Měsíce kolem Země (fáze měsíce - nov, dorůstání, úplněk, couvání,)
                                                               1 denní cyklus rotace Země, slapové síly a jejich vliv na magma, oceány, tekutiny v živých                                                                                organismech, počasí, střídání dne a noci, světla a tmy, svítání, zenit, západ, půlnoc.
 
                3. Ovzduší, jeho kvalita, chemické a fyzikální složení a proudění (chemické a fyzikální - mechanické znečištění, procentuelní zastoupení jednotlivých složek plynů, par, prachových částic, patogenů, alergenů, živých a odumřelých organismů, virů, přirozených a umělých znečištění obecně, míra ionizace, vodivosti, tlak, teplota, hustota - hustota hmotnosti - měrná hmotnost, .....

                4. Voda jíž konzumujeme, její kvalita, chemické a fyzikální složení (chemické a fyzikální - mechanické znečištění, procentuelní zastoupení jednotlivých složek plynů, příměsí, par, prachových částic, patogenů, alergenů, živých a odumřelých organismů, virů, přirozených a umělých znečištění obecně, míra ionizace, vodivosti, tlak, teplota, hustota - hustota hmotnosti - měrná hmotnost, .....

                 5.Strava jíž konzumujeme, její kvalita, 
chemické a fyzikální složení, znečištění, zastoupení příměsí, vlákniny, prachových částic, patogenů, alergenů, živých a odumřelých organismů, virů, přirozených a umělých znečištění obecně, konzistence, výživové a jiné parametry.
 
                6. Pohyb a fyzická aktivita, každodenní přirozená, zdravotní, rekreační, sportovní, výkonostní, rehabilitační, rekondiční
 
                7. Spánek, jeho fáze a kvalita a odpočinek pasivní, aktivní, .....
 
                8. Psychické a sociální poměry. Civilizační, kulturní, náboženské a světonázorové prostředí. Vnitřní podněty pro psychickou pohodu (nemoci, bolesti, tužby, emoce, prožitky, věmi, ...). Vnější podněty, přírodní vlivy počasí, katastrofy, napětí ve společnosti, války
 
Poznámka:
                    astronomické jaro (jarní rovnodennost):
                    - 2016 20.3.   -  5:30
                    - 2017 20.3.  - 11:28
                    - 2018 20.3.  - 17:15
                    - 2019 20.3.  - 22:58
                    - 2020  20.3. -  4: 49
 
CÍL 2. : Okysličit buňky očištěného organismusmu
CÍL 3.:  Vyživit očištěné a okysličené buňky vhodnou potravou
 
Závěr : Řádně pročištěný organismus jako celek, pročištění v jeho jednotlivých funkčních systémech a orgánových skupinách, tkáních propojujících a zajištujících koordinaci, pročištění až do úrovně mezibuněčného prostoru jednotlivých okolí buněk i nitrobuněčná čistota, jsou PŘEDPOKLADEM pro správné rozvedení a vyváženou distribuci živin, kyslíku a všeho potřebného pro každý organismus i každou jednotlivou buňku.
 
Slovo PŘEDPOKLADEM je zde velmi důležité. Pokud nebudou splněny ZÁKLADNÍ FYZIOLOGICK0 PODMÍNKY pro fungování organismu jako celku, jeho částí i jednotlivých buněk, pak nemusí dojít ani k okysličení, ani k výživě a mohou nastat patologické podmínky pro fungování metabolismu jako celku, a to  přesto že je organismus komplexně pročištěný.