Zde přejděte na naše nové 

www.QiiQClinic-cz.webnode.cz


CERAMICS

Keramika je materiál používaný lidmi od pradávna. V QIIQ CLINIC se uplatňuje zejména bio medicínská keramika. Tajemství jež námi používané keramiky skrývají je v jejich vlastnostech a v některých případech v patentem chráněných způsobech výroby. Cílem je získat materiál se specifickými vlastnostmi. Tyto materiály  se jinak v přírodě běžně navyskytují.


TOURMANIOVÁ KERAMIKA

 

Turmaniová keramika (TOURMANIUM), z níž je vyroben korál s multifunkčním použitím, je na podkladě vědeckého výzkumu vytvořený materiál s blahodárnými účinky
na lidský organismus a krom mnoha dalších použití například má i schopnost ovlivnit kvalitu a prospěšnost vody pro lidské zdraví.

 

TOURMANIUM – česky turmaniová keramika má multifunkční využití a působení
na lidský organismus:

 

TOURMANIOVÉ INFRA PAPRSKY - hluboké prohřívání infra červenými paprsky
s dlouhou vlnovou délkou se schopností na úrovni buněk, molekul a atomů zapříčinit prokrvení a tím i výživu a okysličení.

 

Průtok krve kapilární sítí se až zdvojnásobí.

 

Dochází k zastavení růstu škodlivých a cizích mikroorganismů a buněk, k neutralizaci působení volných radikálů.

 

Jsou aktivovány normální funkce již na buněčné úrovni.

 

Dochází k obnově celých tkání, orgánů, orgánových skupin a organismu jako celku.

 

TOURMANIOVÝ MAGNETISMUS - magnetismus vytvářený TOURMANIEM je analogický přirozenému magnetickému poli dokonale zdravé buňky člověka.

 

Podobně jako infra červené dlouhovlnné teplo i TOURMANIOVÝ MAGNETISMUS tvoří „léčitelské – lidské, mateřské, milenecké, ozdravné“ pole.

 

TOURMANIOVÁ IONIZACE okolního prostředí a vzduchu. Keramika v prostředí vytváří zvláštního mikroklimatu díky vzniku iontů, jež v bezprostřední blízkosti keramiky imitují mořský nebo lesní vzduch v parametru koncentrace záporně nabitých částic – iontů.

 

 

 

Soubor všech vlivů tourmania krom mnoho dalšího zapříčiňuje i jakési fyzikální „ředění“ krve, kdy nedochází k tvorbě krevních trombů – sraženin, čímž se preventivně odstraňuje riziko infarktu, embolií, mozkových příhod, ...

 

Vlastnosti TOURMANIA jsou výsledkem dlouhodobého výzkumu na jehož konci vznikla vysoce jakostní keramika tvořená směsí turmalínu, germania, minerálu elvan a blíže nespecifikovaných vulkanických hornin

 

PATENT na TOURMANIUM je evidován pod č. 10-0907656 ze dne 7.7.2009 v Jižní Korei

 

TOURMANIUM – turmaniová keramika je obchodní značka registrovaná
                                                        pod č. 40-0679092 dne 20.9.2006 v Jižní Korei

 

 

 

 


DOBÍJENÍ KORÁLÚ

 

Dobíjení“ korálů je možné podle jednotlivých spirituálních názorů například jejich ponecháním na slunci, nejlépe v pravé poledne nebo naopak při jeho východu, či západu.

 

„Dobíjení“ má svůj význam i po dobu 24 hodin, zejména při astronomicky významných datech jako je slunovrat, rovnodennost, …

 

„Dobíjení“ v noci, při astronomických fázích měsíce i jiných těles, má rovněž svůj nepochybný spirituální význam.

 

„ Dobíjení“ při klimatických extrémech v mrazu, slunečním žáru, nebo při bouři

s využitím blesky ionizovaného vzduchu, je rovněž často praktikováno.

 

Je na každém, jak k objektivním vlastnostem keramiky přistoupí a zda bude mít potřebu je obohacovat o jakoukoliv spiritualitu. Z hlediska výrobce „KORÁLOVÉVODY QIIQ CLINIC“ to není nutné, ale není proti tomu nic namítáno.

 

Dobíjení“ prostřednictvím horké plochy kamen, topení, či jiným zdrojem tepla je další způsob jak postupovat. V těchto případech si buďte vědomi skutečnosti, že korále mohou mít teplou až několik set stupňů Celsia a jsou schopny zapálit hořlavé předměty a látky, nebo Vás popálit. Dbejte proto bezpečnostních opatření.

 

Objektivním faktem je, že při „dobíjení“ zejména ultrafialovým zářením, extrémně vysokou, či extrémně nízkou teplotou (v mrazícím boxu) dochází, krom dalších vlivů, k dezinfekci korálů.

 

Při manipulaci se džbánkem, korkovou zátkou, korály a později i vodou buďte

opatrní.

 

Džbánek je vyroben ze skla, které se při rozbití může tříštit na nebezpečně ostré

úlomky.

 

Nenechte děti se zařízením nikterak bez dozoru manipulovat, aby nedošlo

ke spolknutí, nebo vdechnutí korálů. Případně k jejich zasunutí do tělních dutin nosu, uší a pod.

 

Doporučujeme dbát dostatečné hygieny a občasného vyjmutí korálů z džbánku

za účelem důkladného propláchnutí jednotlivých korálů, džbánku i jakostní korkové zátky.


KORÁLOVÁ VODA QIIQ CLINIC

 

Návod „KORÁLOVÁ VODA QIIQ CLINIC“ :

 

Po vybaleni džbánku ze surového litého skla s uzavřeným nalévacím hrdlem jakostní korkovou zátkou vyjměte korkovou zátku a ze džbánku vysypte korále tak

aby se Vám nezakutálely.

 

Džbánek, korkovou zátku i korále důkladně opláchněte tekoucí pitnou vodou.

 

Korále můžete nechat, nejlépe na slunci, osušit a „nabít“. Slunce a jeho ultrafialová složka záření bude dezinfikovat i korkovou zátku, pro Váš dobrý pocit.

 

Objektivní vědecky a experimentálně ověřené vlastnosti TOURMANIA – keramiky a její vliv na vodu je možné umocnit spirituální péčí o korále, aby se získaly a rozvinuly i spirituální vlastnosti.

 

Ze striktně vědeckého hlediska toto pro léčebné a zdraví prospěšné vlastnost není bezpodmínečně nutné. Nemůžeme však opomenout placebo.

 

Pokud se díky spiritualitě vytvoří placebo efekt, pak je objektivní, že se vytvoří předpoklady, kdy 17% až 24 % jedinců se uzdraví nebo stane odolnějším jen díky své důvěře

v „KORÁLOVOU VODU QIIQ CLINIC“.

 

Jsou zaznamenávány případy, kdy dlouhodobější pití KORÁLOVÉ VODY QIIQ CLINIC zcela harmonizovalo poruchy se zažíváním, žaludkem, střevy, konzistencí stolice,... .

 

Došlo k úpravě obtíží se spánkem, kožními obtížemi a řadou dalších zdravotních

problémů.

 

Lidé korále používají i navlečené na nitky, aby je nespolkli nebo nevdechli a vkládají

je do úst pro dezinfekci, při zánětlivých onemocněních, paradentózách, zápachu z úst a podobně.

 

Jsou známy případy, kdy korále byly s úspěchem přikládány na strupy a špatně se hojící rány, včetně počínajících bércových vředů a podobných špatně se hojících ran nebo na ekzémy.

 

Někteří lidé je využívají ve snaze o zamezení vypadávání vlasů a odstranění lupů,

či jiných kožních defektů

 

 

Objektivní působení „KORÁLOVÉ VODY QIIQ CLINIC“

a placebo efekt se sčítají a je možno tak docílit ještě lepších výsledků.

Není tedy ze strany výrobce ani z hlediska skepticky vědeckého na místě jakkoliv kritizovat, či polemizovat o spirituální složce využívání

KORÁLOVÉ VODY QIIQ CLINIC“.

 

Pracovní postup:

 

Do džbánku vložíme připravené čisté, případně „dobité“ korále, napustíme pitnou vodu a hrdlo zakryjeme korkovou zátkou. Pokud naplněný džbán přenášíme, jakostní korkovou zátkou džbánek uzavřeme.

 

Jakostní korkovou zátku nezatlačujeme do hrdla v případě, kdy se džbánkem nemanipuluje, aby mohly odcházet z vody případné nežádoucí chemické výpary.

 

Jakostní korkovou zátku uvolníme, pokud chceme nalévat vodu ke konzumaci

a podobně, aby džbánek mohl nalévacím hrdlem přisávat vzduch.

 

Vodu pijeme, nebo ji používáme k vaření, případně zalévání. Lidé vodu často používají i k potírání postižených míst nebo výplachům nosu, někdy i očí, kloktání a podobně.

 

 

 

Přejeme Vám pití na zdraví, kdy KORÁLOVOU VODU QIIQ CLINIC budete popíjet po doušcích z malých sklenek. Dojde tak k maximálnímu efektu vstřebání její ozdravné síly.

 

 

 

S přáním dokonalého zdraví

 

výhradní výrobce a distributor „KORÁLOVÉ VODY QIIQ CLINIC“

 

QIIQ CLINIC, Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4

 

tel.: 733 403 400 a 733 406 909

 

 

 

www.qiiqclinic.cz