Zde přejděte na naše nové 

www.QiiQClinic-cz.webnode.cz


DIAGNOSTICKÉ PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ

V naší praxi používáme jak medicínská certifikovaná zařízení pro lékařskou praxi, tak i zařízení a přístroje pro domácí použití nebo zařízení a přístroje pro výkonostní a vrcholový sport či extrémní zatížení organismu. Cílem použití přístrojů a zařízení je utvořit si orientační náhled na měřený parametr v celostním kontextu.