Zde přejděte na naše nové 

www.QiiQClinic-cz.webnode.cz


JEWELLERY ( ŠPERKY A KLENOTY                       QIIQ CLINIC )

Člověk je přirozenou součástí přírody tak jak přichází na svět. Již od dětství některé kultury "zdobí" své potomky různými předměty
z různých materiálů. Existují teorie, které mají své opodstatnění nejen v moderním vědeckém poznání, ale i v historických praktikách celých kultur. Tyto teorii předpokládají, že jsme prolnuti a obestřeni ENERGETICKÝM TĚLEM, jež je nedílnou součástí každého jedince. Pokud si představíme toto energetické tělo jako soubor elektromagnetických potenciálů, jež vytváří náš organismus a naopak dochází změnami v tomto poli k ovlivňování hmatatelné části našich těl, pak lze očekávat zásahem do těchto potenciálů polí léčebné výsledky.

 


GERMANIUM THERAPY

 

 

Germanium je krom jiného obsaženo v česneku, ženšenu a také v náramcích a prstýncích QIIQ CLINIC s cílem blahodárně působit na zdraví a stabilizovat metabolismus našich těl. Z pohledu QIIQ CLINIC vnímáme a snažíme se působit na hmotné - anatomické tělo a také na energetické a informační tělo člověka. V těchto souvislostech je vliv ELEKTRON VALENČNÍ TERAPIE ( teorie a pojem zavedený v QIIQ CLINIC jemuž se budeme ještě dodpodrobna věnovat) významným fenoménem.

 

 
Náramky s černo rudými čočkami

Náramek z lesklé, ušlechtilé, chirurgické oceli
s germaniem v černých čočkách a s červenými infra čočkami - odděleno mezičlánky: 389.- Kč.

 

Náramky s černými čočkami

Náramek z eloxované - matné, ušlechtilé, chirurgické oceli s germániem v černých čočkách379.- Kč.

 

Změny a úpravy velikostí

Náramky u nás lze prodloužit i zkrátit, podle Vašich individuálnívh potřeb.

Zkrácení je zdarma, prodloužení +20,-Kč/nerezový dílek
                                                           + 30,-Kč/dílek s černou germániovou čočkou
                                                           + 40,-Kč/dílek s "rudou" infra čočkou

 

Tyto náramky mají v každém dílku černé nebo černé a rudé infra čočky v každém dílku, případně jsou mezi segmenty s čočkami vloženy segmenty z chirurgické leštěné oceli. Jednotlivé dílky jsou mezi sebou pružně spojeny a celý náramek se tak neustále přizpůsobuje zápěstí.

 

 

Náramky se 4 černými mini čočkami a žlutým kovem

Náramek z eloxované - matné, ušlechtilé, chirurgické oceli se žlutým kovem a germániem ve 4 černých mini čočkách:                                                                                                                                               589.- Kč.

Tyto náramky mají v každém dílku 4 černé mini čočky v každém dílku. Jednotlivé dílky jsou mezi sebou pružně spojeny a celý náramek se tak neustále přizpůsobuje zápěstí. 

Změny a úpravy velikostí

Náramky u nás lze prodloužit i zkrátit, podle Vašich individuálnívh potřeb.

Zkrácení je zdarma, prodloužení + 50,- Kč/dílek

 

 

PRSTENY s černo rudými čočkami

Prsten (pánský - osm odpružených segmentů)  z lesklé, ušlechtilé, chirurgické oceli
s germaniem v černých čočkách a s červenými infra čočkami - odděleno mezičlánky:
                                                                                            289,- Kč.

Prsten (dámský - sedm odpružených segmentů)  z lesklé, ušlechtilé, chirurgické oceli
s germaniem v černých čočkách a s červenými infra čočkami - odděleno mezičlánky:
                                                                                            249,- Kč.

Prsten (dětský - pět odpružených segmentů)  z lesklé, ušlechtilé, chirurgické oceli
s germaniem v černých čočkách a s červenými infra čočkami - odděleno mezičlánky:
                                                                                            199,- Kč.

 

PRSTENY s černými čočkami

Prsten (pánský - osm odpružených segmentů) z eloxované - matné, ušlechtilé,
chirurgické oceli s germániem v černých čočkách:                      259,- Kč.

 

Prsten (dámský - sedm odpružených segmentů) z eloxované - matné, ušlechtilé,
chirurgické oceli s germániem v černých čočkách:                      219,- Kč.

 

Prsten (dětský - pět odpružených segmentů) z eloxované - matné, ušlechtilé,
chirurgické oceli s germániem v černých čočkách:                      149,- Kč.

 

 

Prsteny lze zvětšit i zmenšit, podle Vašich individuálnívh potřeb.

Zkrácení je zdarma, prodloužení +20,-Kč/nerezový dílek
                                                           + 30,-Kč/dílek s černou germániovou čočkou
                                                           + 40,-Kč/dílek s "rudou" infra čočkou

 

 

ELEGANCE

Germaniové náramky a prstýnky jsou v QIIQ CLINIC používány a vnímány jako doplňky pro podporu zdraví. Pečují nejen o fyzický, ale i mentální stav. Elegance je dosaženo vsazením nosného materiálu v němž je obsaženo germánium v podobě drobných čočkovitých útvarů černé a červené barvy do pružných segmentů z ušlechtilé chirurgické oceli. K dispozici je i varianta se zlatým - žlutým kovem.

 

GERMANIUM

V zemské kůře je obsaženo asi 5-7 ppm(mg/kg), v mořské vodě 0,07 mikrogramu/litr. Předpokládá se, že ve vesmíru je 1 atom Ge na 30 000 000 atomů vodíku. Germánium je tedy skutečně vzácné.

V horninách je obsaženo jako příměs rud zinku a stříbra a jako stopová příměs v mnoha ložiscích uhlí. Můžeme nalézt i velmi vzácný minerál - směsný sulfid stříbra a germánia ARGYRODIT -  Ag8 GeS6.

Chemická značka germania je Ge. Jde o vzácný polokovový prvek. Jeho uplatnění je známé zejména v polovodičovém průmyslu. Germánium je příměsí v rudách zinku a stříbra, vytváří sloučeniny v mocenství Ge-4, Ge+2 a Ge+4.

Jeho objevením se proslavil a pojmenoval jej podle své vlasti roku 1886 chemik Clemens A. Winkler. Dmitrij Ivanovič Mendělejev jej ale předpovídal již v souvislosti se svou periodickou soustavou prvků - Mendělejevovou tabulkou. Již dopředu určil základní fyzikálně chemické vlastnosti. Nazýval jej eka-silicium.

V amorfní a krystalické podobě v pevném skupenství se germanium chová jako polovodič, zatímco v kapalném skupenství se chová podobně jako rtuť, to znamená, že je kovem.

 

Průmyslově lze Ge získat ze zbytků zpracovaných zinkových rud a ze shořelého uhlí bohatého na Ge. Pokud máme Ge z 99% čisté lze jej ještě dočistit metodou zonálního tavení.

Čisté germánium, krom zonálního tavení se získává i frakční destilací z chloridu germaničitého GeCl4. 

Germanium se užívá jako katalyzátor při výrobě polymerů (plastů).

V polovodičových aplikacích bylo germánium nahrazeno křemíkem. Dále se ale používá u diod, integrovaných obvodů s vysokou rychlostí přenosu.

Germanium je používáno pro obvody které reagují na  elektromagnetické vlnění v infračervené oblasti spektra (radarová a optická technika).Světlovodná technika využívá Ge pro zvýšení indexu lomu materiálu zejména u přístrojů pro noční vidění.

Germaniové generátory mění teplo v elektrický proud.

Slitina Ge se zlatem (klenotnická pájka) se při chladnutí roztahuje, slitina s mědí a zlatem se používá ve stomatologii.

Gadoliniovo-germaniové granátoidy se používají u laserů

 

Literatura:

 
Germanium
    [Ar] 3d10 4s2 4p2
74 Ge
32
   
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
↓ Periodická tabulka ↓
Germanium
Germanium
Obecné
Názevznačkačíslo Germanium, Ge, 32
Cizojazyčné názvy lat. Germanium
Skupinaperiodablok 14. skupina4. perioda,blok p
Chemická skupina Polokovy
Koncentrace v zemské kůře 5,4 až 7,0 ppm
Koncentrace v mořské vodě 0,00007 mg/l
Vzhled Šedobílý pevný kov
Registrační číslo CAS
Relativní atomová hmotnost 72,64
Atomový poloměr 122 pm
Kovalentní poloměr 122 pm
Van der Waalsův poloměr 211 pm
Iontový poloměr 53 pm
Elektronová konfigurace [Ar] 3d10 4s2 4p2
Oxidační čísla -IV, II, IV
Elektronegativita(Paulingova stupnice) 2,01
Ionizační energie
První 762 KJ/mol
Druhá 1537,5 KJ/mol
Třetí 3302,1 KJ/mol
Krystalografická soustava Krychlová
Molární objem 13,63×10−6 m3/mol
Hustota 5,323 g/cm3
Skupenství Pevné
Tvrdost 6,0
Tlak syté páry 100 Pa při 2023K
Rychlost zvuku 5400 m/s
Tepelná vodivost 60,2 W⋅m−1⋅K−1
Teplota tání 938,25 (1211,4 K)
Teplota varu 2832,85 (3106 K)
Skupenské teplo tání 34,94 KJ/mol
Skupenské teplo varu 334 KJ/mol
Měrná tepelná kapacita 23,222 Jmol-1K-1
Měrný elektrický odpor 1 Ω·m (20 °C)
Redoxní potenciál 0,247 V
Magnetické chování Diamagnetický
 
Izotopy
I V (%) S T1/2 Z E (MeV) P
68Ge umělý   270,8 dní ε 0,106 68Ga

 

69Ge umělý   39,05 dní ε 2,227 69Ga

 

70Ge 21,23%   je stabilní s 38 neutrony

 

71Ge umělý   11,26 dní ε 0,229 71Ga

 

72Ge 27,66%   je stabilní s 40 neutrony

 

73Ge 7,73%   je stabilní s 41 neutrony

 

74Ge 35,94%   je stabilní s 42 neutrony

 

75Ge umělý   82,78 minuty β 1,177 75As

 

76Ge 7,44%   1,78 × 1021 roku β , β - 76Se

 

77Ge umělý   11,30 hodiny β 2,702 77As
Bezpečnost
R-věty R11
S-věty S9S16S29S33
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).
  Si
 
Gallium ≺ Ge ≻ Arsen
 
Sn
 
  • Cotton F.A., Wilkinson J.:Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
  • Holzbecher Z.:Analytická chemie, SNTL, Praha 1974
  • Dr. Heinrich Remy, Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
  • N. N. Greenwood – A. Earnshaw, Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9
  • Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Germanium ve Wikimedia Commons
  •  Slovníkové heslo germanium ve Wikislovníku

 

Pro QIIQ CLINIC je germanium prvek, který je známý především kvůli svým širokospektrálním vlastnostem ovlivňujícím metabolismus a tkáně.

Germánium je schopno přenést 92,1% dlouhovlného elektromagnetického záření. Přenášená vlnová délka je 8 - 12 mikrometrů, což jsou vlnové délky vyzařované jednotlivými tkáněmi lidského organismu ve fyziologickém režimu. Lidský organismus vyzařuje ještě v širším spektru, ale jen okrajově a z oblastí, které nejsou v oblastech bezprostředně život a ohrožujících a zdraví ovlivňujících tkání. Pokud se podaří ovlivnit pro zdraví a život nejzásadnější tkáně, přirozený "intelekt" života prohřeje a oživí, uzdraví i periférní oblasti. Lidské tělo má tedy schopnost absorbovat blahodárnost germánia z pohledu infra terapie. Infračervené paprsky dokáží pronikat hluboko do organismu díky rezonančním frekvencím mezi vlnovými délkami vyzařovanými germániem a absorbujícími tkáněmi.

Složitými metabolickými procesy v souvislosti s valenčními elektrony germánia  a v souvislosti s dalšími interakcemi je podpořeno "absorbování" toxických látek, těžkých kovů, patogenů s následným rozkladem nebo vyloučením z organismu.

K těmto efektům nedochází jen na úrovni anatomických celků, ale zejména na buněčné úrovni a úrovni energetických polí, jež jsou nedílnou součástí každého organizmu jako jeho přirozený projev existence.

Vlivem hloubkového prohřevu dojde ke kapilárnímu rozšíření s následným lepším prokrvením a okysličením až na buněčnou úroveň. Následkem je zdokonalení funkce celých tkáňových celků, jejich "desinfekce" přítomným kyslíkem. Zároveň dojde k rozšíření cest pro odvod metabolického odpadu, což krom mnoha ozdravných efektů má i význam estetický. Tkáně přestávají být oteklé, .... Odchází únava, zvyšuje se tělesná i duševní výkonnost. Krev přestává mít tendenci k nadměrné srážlivosti a dochází tak k normalizaci při rizikových trombotických stavech a podezřeních a rizicích z těchto stavů pramenících. Postupně tedy germanium napomáhá k eliminaci hypertenze. Díky  prokrvení se postupně zbavíme studených končetin a rizik novotvarového a rakovinového bujení. Důvodem není jen prokrvení, ale i vliv VALENČNÍCH ELEKTRONÚ. Tyto mají vliv i na likvidaci virů plísní, kvasinek, bakterií,..... ( teorie ELEKTRON VALENČNÍ TERAPIE ). 

 

ELEKTRON VALENČNÍ TERAPIE na bázi germánia v kombinaci s chirurgickou nerezovou ocelí má mnoho dalších funkcí:

Shrnutí :

- uvolňuje a eliminuje i zafixované patogeny a cizorodé, jinak obtížně uvolnitelné patogenní organismy a látky z těla, včetně těžkých kovů.

- detoxikuje

- aktivuje od buněčné , přes orgánovou až celoorganismovou úroveň 

- hojí a zkrášluje pokožku

- ovlivňuje kvalitu spánku

- eliminuje neuralgické a neurologické anomálie bolesti

- zlepšuje krevní oběh

- podporuje imunitní systém

 

Připisuje se  vliv a účinky 

při úpravě krevního tlaku, glukózy v krvi, preventivně působí na nádorové a zhoubné bujení, zpomaluje degradaci organismu a omlazuje na buněčné úrovni, což je předpoklad pro celkové omlazení organismu. Eliminuje karcinogenní faktory. Okysličuje buňky a likviduje řadu příznaků nemocí z úrovně jejich příčiny, nikoli jen zastřením příznaků.

 

Přes vše shora uvedené nepodléhejme iluzi o zázracích a vše řešících náramcích a prstýncích. Bez komplexního přístupu ke svému životu a tím i životu všech a všeho, včetně neživého se Vaše obtíže budou zlepšovat jen náhodně.

Pravdou je , že náramky i prstýnky jsou i esteticky velmi krásnéa tvoří  i jakési image osobnosti jež je nosí.

Zdraví prospěšný a preventivní přínos je k estetice velikým bonusem a platí to i naopak.

 

Měli bychom popsat i známé ... "věř a víra Tvá Tě uzdraví...", neboli vědecky placebo efekt. Je prokázáno, že existují  jedinci jež jsou vybaveni takzvaným placebo genem.
Tito jedinci v případě důvěry ve zvolený způsob  terapie mají oproti ostatní populaci velkou výhodu. My osotatní se nezbavujme tohoto mocného fenoménu, jež nám může být nápomocen při uzdravení se. O placebu budeme hovořit na stránkách QIIQ CLINIC ještě i na jiných místech.

Existují i provedení krom stříbřitého i se zlatým (žlutým) kovem. Náramky i prstýnky jsou flexibilní - pruží a navíc jsou ve všech myslitelných obvodech. Stačí se jen blíže informovat.

Informujte se na ELEKTRON VALENČNÍ TERAPEUTICKÉ KLENOTY na bázi germánia od QIIQ CLINIC