Zde přejděte na naše nové 

www.QiiQClinic-cz.webnode.cz


STONES, MINERALS, CRYSTALS

Vše ve Vesmíru ( mám na mysli ten náš ) se neustále přeměňuje, kmitá a září - vyzařuje. Víme, že se tak děje i na měřitelné elektromagnetické úrovni. Má se za to, že k ustrnutí může dojít až při dosažení absolutní teplotní nuly - teoreticky stanovené fyzikální limitě. Součástí vesmíru je vše, co je v něm. A jsou v něm i naše myšlenky a teorie. Tedy do něj patří i naše vize absolutní nuly. O myšlenkách se dá tvrdit, že jsou elektromagnetickými konfiguracemi ( vzorci ). O signálech probíhajícich v našich tělech za účelem udržení nesmírně složitého organizmu je možné konstatovat totéž. Signály řídící náš metabolismus mají elektromagnetické projevy. Tvoří specifické ( jedinečné ) soubory informací. Jde o podobnost povelům jež dává řídící centrála výrobní linky perifériím strojových soustav ( jen je vše jemnější, složitější, jedinečnější, ...). Pokud se cokoli rozladí, poškodí a podobně je zapotřebí nějaké jistoty. Pokud je k dispozici, stačí se o ni "opřít" a znovu vše naladit. Potřebujeme, aby vše začalo znovu harmonicky fungovat nebo bylo alespoň nasměrováno kýženým směrem. V oboru akustiky muzikanti používají vibrujíci ladičky. Rozkmitají kovovou ladičku, ta vzduch a ten pak naše ušní bubínky. Jedna malinkatá ladička předající správnou frekvenci uchu jediného muzikanta a jeho od mládí trénovaný, talentovaný mozek, smysly a tělo naladí jednu strunu. Přes tuto strunu se pak nakadí celý složitý nástroj - například piano. I jediné klepnutí ladičkou může být příčinou celosvětovětového nadšení a sounáležitosti všech lidí na celé planetě. Představme si ceremoniál olympijských her, kdy ochestr o počtu desítek muzikantů se spoustou nástrojů vybrujících v každém okamžiku v jiné harmonii, to vše přenášené záznamovou technikou přes satelity k miliardám jedinců v reálném i opožděném čase.  Olympijská myšlenka podpořená harmonickou hudbou může pak mít sílu zastavení střílení, startování balistických raket, zastavení poprav, ...  V našich tělech vznikají neustálé disharmonie, konflikty a souboje na život a smrt. Usmrcení patogenů znamená život vlastních tkání. Nedostatek nebo naopak přemíra toho či jiného může mít fatální následky. To, či jiné naladění, teplota ... vše má nedozírné následky a Vesmír by byl jiným vesmírem, pokud by v něm scházel byť jen jeden elektron či subatomární částice. Kameny, minerály a zejména krystaly se svojí pevnou a jedinečnou kristalickou mřížkou, mají podle zkušeností i naší představy a vědecko technické praxe současnosti analogické ( přirovnatelné)  vlastnosti ladičky. Proto jim nepochybně patří pozornost i v QIIQ CLINIC.