r. 2015: Září me aneb Akčně Mezigeneračně

 
QIIQ CLINIC je spolutvůrcem nebo spíše jedním z mnoha přispěvatelů akce
                                                                                                                                         ZÁŘÍ me aneb Akčně Mezigeneračně
 
Náš příspěvek spočívá  v díle Pohybové Formy Světových Filosofií
 
Pohybové Formy Světových Filosofií je autorské živé, žité dílo pod patronací QI UNIVERSITY realizačně podpořené QIIQ CLINIC. 
 
Autor se snaží o : Vnitřní i vnější spojení intelektu, těla a ducha s okolím a absolutním celkem s cílem dosažení                                
                                                                                                                                                                                                   dokonalosti bytí.    
                             TAOisté vnímali tento stav jako stav nesmrtelnosti.
 
Cvičení vychází z prastarých moudrostí a zkušeností pro podporu života a zdraví v propojení s přírodou a jejími změnami.
Dochází k vědomému a i spontánímu splynutí našeho já v omezeném těle s neomezenou přírodou, formou aktivity ducha, intelektu a těla, propojujíc mysl, dech, tělo s blahodárným účinkem na fyzické, psychické, duševní i společenské - civilizační zdraví. 
Indukovaně i zdraví těch jež necvičí.
Cvičení můžete označit jako: Pohybové Formy Světových Filosofií, Čchi Kung, Taoistická Meditace v Pohybu, Cvičení,
                        Meditace v Pohybu.

Jde o fuzi mnoha tradičních technik, v nichž je vložena vlastní interpretace a řada zcela originálních prvků.
 Tvůrce nechává zcela na Vás, děkuje za shovívavost a trpělivost, jaké možnosti budou Vaší inspirocí.
K realizaci tohoto díla, jako jeho nedílná součást, je zván každý bez rozdílu pohlaví, věku, barvy pleti, sportovní výkonnosti, hendikepu, světového názoru či vyznání, zdravý i nemocný, ..
Dílo vychází z tisíciletých moudrostí, zkušeností ověřených i nejmodernějším výzkumem současnosti.
Praktickou stránku díla můžete vstřebávat i Vy sami již nyní při každodenní pohybové meditaci s námi. 
Jde o setkání soukromých osob se společným zájmem o zdravý pohyb soma, psýché a nús (těla, mysli a ducha). 
Účast není povinná, nedochvilnost se netrestá, předčasný odchod je tolerován.
Cvičíme každý sám za sebe na svou vlastní odpovědnost a pro vlastní potěšení.
Mírná vlhkost či jiná nepřízeň počasí nemusí být a ani není překážkou. 
Pokud se ve sporných situacích nesejdeme, buďte si vědomi, že procházka Vám prospěla a zacvičit si můžete
i nikým nerušeni s plnou koncentrací na svůj vnitřní "vesmír"
 
 ..."Samota je věrný přítel, pokud mu porozumíte a naučíte se vnímat a využívat jeho kladné stránky,
můžete se na něj v případě potřeby vždy spolehnout. Největších a trvalých posunů ve svém snažení docílíte zpravidla o samotě..."
 
                                                                                                                                                     Citát z úvah a životní zkušenosti F. Filosof